máy scan hp

HP SCANJET 5590

đăng 00:26, 25 thg 2, 2018 bởi máy in cũ giá rẽ THẾ VINH   [ đã cập nhật 06:34, 25 thg 2, 2018 ]
Giá: 2.500.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

-Kiểu quét: mặt phẳng, adf
Khổ giấy lớn nhất: A4
- Chức năng: scan 1 mặt, scan 2 mặt.
- Độ phân giải: 2400 x 2400 dpi.
- Kết nối:  usb 2.0
-Kích cỡ: 303 x 5088 x 108 mm
- Trọng lượng: 5.7 kg
- Bảo hành 3 tháng.

HP Scanjet G4050

đăng 20:38, 23 thg 2, 2018 bởi máy in cũ giá rẽ THẾ VINH   [ đã cập nhật 06:22, 25 thg 2, 2018 ]
Giá: 1.700.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

-Kiểu quét: mặt phẳng
Khổ giấy lớn nhất: A4
- Độ phân giải: 4800 x 9600 dpi
- Kết nối:  usb 2.0
-Kích cỡ: 303 x 5088 x 108 mm
- Trọng lượng: 5.3 kg
- Bảo hành 3 tháng.

HP Scanjet G4010

đăng 20:35, 23 thg 2, 2018 bởi máy in cũ giá rẽ THẾ VINH   [ đã cập nhật 06:23, 25 thg 2, 2018 ]Giá: 1.500.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

-Kiểu quét: mặt phẳng
Khổ giấy lớn nhất: A4
- Độ phân giải: 4800 x 9600 dpi
- Kết nối:  usb 2.0
-Kích cỡ: 303 x 5088 x 98 mm
- Trọng lượng: 4.4 kg 
- Bảo hành 3 tháng.

HP SCANJET G3010

đăng 20:28, 23 thg 2, 2018 bởi máy in cũ giá rẽ THẾ VINH   [ đã cập nhật 06:28, 25 thg 2, 2018 ]
Giá: 750.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

Kiểu quét:        mặt phẳng
- Độ phân giải:       4800 x 9600 dpi
- Kết nối:                usb 2.0
Khổ giấy lớn nhất: A4
-Kích cỡ:           296 x 494 x 73 mm
- Trọng lượng:      3.1kg 
- Bảo hành 3 tháng.

HP SCANJET G3110

đăng 20:01, 23 thg 2, 2018 bởi máy in cũ giá rẽ THẾ VINH   [ đã cập nhật 06:33, 25 thg 2, 2018 ]Giá: 800.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

-Kiểu quét: mặt phẳng
Khổ giấy lớn nhất: A4
- Độ phân giải: 4800 x 9600 dpi, 48 bit
- Kết nối:  usb 2.0
-Kích cỡ: 455 x 304 x 70 mm
- Trọng lượng: 2.9 kg 
- Bảo hành 3 tháng.

HP SCANJET G2410

đăng 19:46, 23 thg 2, 2018 bởi máy in cũ giá rẽ THẾ VINH   [ đã cập nhật 06:35, 25 thg 2, 2018 ]Giá: 750.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

- Kiểu quét: mặt phẳng
- Độ phân giải: 1200x1200 dpi
- Kết nối:  usb 2.0
Khổ giấy lớn nhất A4
-Kích cỡ: 280 x 486.5 x 52 mm mm
- Trọng lượng: 1.7kg 
- Bảo hành 3 tháng.

1-6 of 6